Wychowanek,- Wychowawca, Rodzice

Wszystkie działania wychowawcze będą zmierzać do tego, aby wychowanek przedszkola był:

 • Człowiekiem: uczciwym, prawym, dobrym, szanującym siebie i innych, który kieruje się w swoich wyborach Najwyższą wartością, jaką jest Bóg i wybierającym dobro innych, dążącym do wolności, znającym i akceptującym swoją wartość jako osoby, rozwijającym swoje dary i talenty,
 • Prawdziwym chrześcijaninem,
 • Patriotą,
 • Przygotowanym do nauki w szkole,
 • Odpowiedzialnym rodzicem.

 

Wychowawca - Ideał

 • Być człowiekiem, to znaczy godnie żyć.
 • Człowiek nie jest rzeczą, ale osobą.
 • Człowiek może powiększać i pomniejszać swoją godność.
 • Kochający i szanujący wychowanka,
 • Empatyczny,
 • Uczciwy i godny zaufania,
 • Wrażliwy,
 • Wyrozumiały,
 • Posiadający umiejętność słuchania,
 • Konsekwentny - wymagający najpierw od siebie, potem od wychowanka,
 • Otwarty.

 

Rodzice

Współpraca przedszkola z domem rodzinnym w naszej placówce opiera się na trzech podstawowych założeniach:

 • Obowiązek wychowania własnych dzieci ciąży przede wszystkim na rodzicach i do rodziców należy kształtowanie sytemu wartości, postaw społeczno moralnych i religijnych uczenie rzetelnej pracy, uczciwości, odpowiedzialności, właściwego stosunku do innych ludzi i do samego siebie, a przedszkole powinno wszechstronnie wspomagać rodziców w wypełnianiu tych obowiązków
 • Wychowanie zależy przede wszystkim od atmosfery domu rodzinnego. Dziecko musi czuć się bezpiecznie w najbliższym otoczeniu, musi odczuwać ze strony rodziców zainteresowanie, wyrozumiałość, aprobatę i pomoc, i to nie tylko w momentach odnoszenia sukcesów, ale również a może przede wszystkim, w chwilach trudności i porażek.
 • Dom rodzinny i przedszkole muszą stale i odpowiedzialnie współpracować ze sobą w zakresie wspomagania rozwoju dzieci. Rodzice muszą być przeświadczeni, że warunkiem efektywnego wychowania ich dzieci jest ciągła współpraca.

 

Do tej współpracy rodzice będą nieustannie zachęcani.