Wartości w naszym wychowaniu

Image
Budynek przedszkola
„...nie możemy odsuwać wychowania, przez, które można wskazać prawdę tym młodym duszyczkom, serca ich zwrócić ku Panu Bogu, ukształcić ich rozum, serce, wolę."

(Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza)

 

 

Wśród wielu wartości, które w wychowaniu prawego Człowieka i dobrego katolika można, a nawet trzeba wziąć pod uwagę wybrałyśmy w naszym przedszkolu te, które pomogą dziecku odkryć niezwykłość i indywidualizm swego istnienia oraz możliwości własnego rozwoju, a także pozwolą mu „doświadczyć" i pokochać Boga jako Najwyższą Wartość , a co za tym idzie - drugiego człowieka. Aby osiągnąć ten cel ustaliłyśmy następującą hierarchię wartości ważnych dla wychowania w naszym przedszkolu:

 1. BÓG - Ten, który jest Tajemnicą, celem i sensem naszego życia, Najwyższą Wartością „Ten, od Którego wszystko pochodzi, w Którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy",
 2. MIŁOŚĆ - wyrażona w przykazaniu miłości, które dał nam Jezus Chrystus, można ją rozpatrywać w trzech płaszczyznach:
  • Miłość Boga - przez kształtowanie ducha modlitwy, życie sakramentalne i wiarę w codzienności,
  • Miłość człowieka - wychowanie do przebaczenia, szacunku, akceptacji i tolerancji,
  • Miłość siebie - akceptacja siebie takim jakim się jest, wiara we własny rozwój.
 3. PRAWDA - życie w prawdzie, mówienie o czymś co jest zgodne ze stanem,
 4. DOBRO - jako wartość uniwersalna odnosi się do człowieka i całego świata stworzonego, to pozytywne działanie człowieka, dążenie ku szczęściu, łagodność.
 5. GODNOŚĆ - znajomość swojej wartości jako człowieka i jako jednostki „wiem kim jestem",
 6. WOLNOŚĆ - poszanowanie dla ludzkich wyborów, odpowiedzialność za swoje wybory, nie wolność od zasad i norm lecz wolność ku wartościom,
 7. PATRIOTYZM - rozumiany jako miłość do ojczyzny (poznawanie jej krain geograficznych, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca), poszanowanie jej historii, opowiadanie się za prawdą, rozpoznawanie i poszanowanie symboli własnego kraju, miejscowości(godło, flaga, barwy narodowe, hymn, herb miasta), dostrzeganie piękna i wartości sztuki i dorobku polskiej nauki i kultury.
 8. SZACUNEK - okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem, utrwalanie form grzecznościowych, poszanowanie pracy,
 9. PIĘKNO - kształtowanie wrażliwości na Boga, człowieka, przyrodę, muzykę, sztukę; umiejętność rozróżniania piękna od brzydoty (pomoc w wybieraniu dobrych wartości), kształtowanie delikatności, estetyki, czystości.