Ramowy rozkład dnia

6.30 - 8.00 - Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w grupie łączonej - gry stolikowe, zabawy w kącikach zainteresowań

 

8.00 - 8.30 - Ćwiczenia ruchowe, przygotowanie do śniadania, toaleta, wspólna modlitwa

 

8.30 - 9.00 - Śniadanie

 

9.00 - 11.30 - Organizowanie sytuacji edukacyjnych wspomagających wszechstronny rozwój dziecka

 

  • zajęcia grupowe
  • zabawy relaksacyjne, stymulowane proponowane przez nauczyciela (w najmłodszych grupach zabawa dowolna)
  • wycieczki, teatrzyki

 

11.30 - 12.00 - Obiad

12.00 - 12.30 - Zabawy wynikające z inicjatywy dzieci (w młodszych grupach odpoczynek)

 

12.30 - 13.15 - Organizowanie sytuacji edukacyjnych, wspomagających wszechstronny rozwój dziecka

 

13.15 - 14.15 - Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne, spacery, zabawy na placu zabaw

 

14.15 - 14.30 - Podwieczorek

 

14.30 - 15.45 - Gry stolikowe, zabawy w kącikach zainteresowań

 

15.45 - 16.30 - Zabawy dowolne na sali zabaw w grupie łączonej, rozchodzenie się dzieci do domu

 

 ZAJĘCIA DODATKOWE: