Projekty

Program Wychowawczy dostępny tutaj -> doc


Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego

Ja i Ty- razem w Kaliszu,

Publicznym Przedszkolu Sióstr Nazaretanek im. Św. Józefa w Kaliszu w kwietniu, maju i czerwcu 2015 roku.

 Celem strategicznym całego projektu jest kształtowanie charakteru, stopniowe nabywanie  umiejętności społecznych  przez dzieci , poczucia  przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i środowiska.

 Decyzją Rady Pedagogicznej, na miesiące; kwiecień, maj, czerwiec, obrano zadania, wynikające z III części obszernego projektu, przygotowanego do wdrożenia w przedszkolu -  „Razem w Kaliszu”. Głównym cel w tym obszarze to: Dziecko zdobywa wiedzę o mieście ,w którym żyje i wzrasta; jest dumne ze swojej miejscowości.

 W niniejszym obszarze, zostały wyznaczone cele szczegółowe:

Dziecko: 

 • buduje swoje  poczucie tożsamości i więzi społeczne,
 • zna herb swojego miasta oraz legendy i podania, związane z Kaliszem,
 • odwiedza i poznaje zabytki Kalisza (Muzeum Regionalne, Zawodzie, Baszta Dorotka etc.),
 • zna lokalizację i cel istnienia wybranych instytucji użyteczności publicznej Kalisza : Policja, Straż Pożarna, Szpital, Muzeum, Poczta, Nadleśnictwo, Urząd Miasta,
 • poznaje ciekawych ludzi, mieszkających w Kaliszu, potrafi wiązać ich z  pojęciem sukcesu lub zaangażowania społecznego,
 • angażuje się w obchody „Dni Kalisza”, autoprezentacja sprawia mu radość,
 • poznaje wartość zielonych obszarów miasta i uczy się szacunku do przyrody w mieście.

Dla realizacji obranych celów, wyznaczono określone zadania i w ciągu kwietnia, maja i czerwca, realizowano je w poszczególnych grupach wiekowych, w zależności od wieku i możliwości dzieci.

Przebieg realizacji zadań w kwietniu, maju i czerwcu:

 • Na początku kwietnia, we wszystkich grupach wiekowych przeprowadzono zajęcia wprowadzające (metodą rozmowy kierowanej ), przygotowujące do podjęcia zadań, wynikających z projektu.
 • We wszystkich grupach zgromadzono pamiątki z naszego miasta i urządzono „kąciki pamiątek z Kalisza” .
 •   Dzieci poznawały historię miasta i legendy o Kaliszu. Uczestniczyły w zajęciach o Kaliszu,  oglądały wystawy, albumy, foldery.
 • Wszystkie przedszkolaki poznały herb miasta i uczestniczyły w zajęciach plastycznych z nim związanych.
 • Zorganizowano bardzo wiele wycieczek i zajęć edukacyjnych, podczas których dzieci zwiedzały i poznawały ważne miejsca w Kaliszu:

 W kwietniu: 

ü  02.04 -  5 latki poznawały elementy historii powstania naszego miasta 

 „Opowieści czterech jeźdźców. Baśnie i legendy ziemi kaliskiej”. E. Kor- Walczak 

ü  06.04 – 5 latki przy współpracy z rodzicami powstał kącik tematyczny (foldery, mapki, przewodniki, albumy, legendy, widokówki, zdjęcia miasta dawniej i dziś, szkice, wiersze, chorągiewki, herby, płyty itd.) dotyczący naszego miasta Kalisza, , który sukcesywnie był uzupełniany, aż do końca czerwca. 

ü  7.04 – wizyta 5 latków w bibliotece Centrum Edukacyjnego Sióstr Nazaretanek. Oglądanie księgozbiorów, albumów, fotografii, dotyczących naszego miasta. 

15.04 – 4 latki odbyły wycieczkę do Centrum Edukacji Las Winiarski (zwiedzanie Nadleśnictwa Winiary)

ü  9.04  5 latki -  dzieci,  na podstawie legendy Poznawały i szczegółowo omawiały wygląd herbu miasta Kalisza

ü  10. 04 5 latki -  „Herb Kalisza”- praca plastyczna, technika łączoną,

ü  23.04-  4 latki zwiedzili Most Kamienny, Ratusz, Pomnik Jana Pawła II oraz Mury obronne z Basztą Dorotką. Wycieczka była powiązana z omówieniem każdego zabytku (dzieci wysłuchały krótkiej historii wiążącej się z każdym zabytkiem przygotowanej przez nauczycielki) oraz wyjaśnieniem wyrazu „zabytek”.

ü  23.04 - 3 latki- Legenda powstania herbu miasta. Praca plastyczna – (zespołowa ) wykonana techniką wyklejania plasteliną.

ü  24.04 6latki– wycieczka do kaliskiej Katedry św. Mikołaja Biskupa; spotkanie z ks. Proboszczem Adamem Modlińskim, który zapoznał dzieci z historią powstania katedry oraz najważniejszymi obrazami i figurami świętych znajdującymi się w kościele;

- spacer po kaliskim parku miejskim, zapoznanie z budynkiem Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego

- „lody” w kaliskiej lodziarni na kaliskim rynku

ü  29.04 -  5 latki zwiedzały kościoły kaliskie: Katedrę św. Mikołaja oraz kościół oo. Franciszkanów.

ü  29.04  6- latki- wycieczka do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej; zwiedzanie wystaw muzealnych poświęconych historii Kalisza „Kalisz dawniej i dziś”;

W maju:

ü  4.05 -  Motylki Poznanie historii powstania naszego miasta „Opowieści czterech jeźdźców. Baśnie i legendy ziemi kaliskiej”. E. Kor- Walczak. Poznanie i omówienie na podstawie legendy wyglądu herbu Kalisza i herbu całej kaliskiej ziemi. „Herb Kalisza”- praca plastyczna, technika łączoną,indywidualna, grupowa.

ü  5.05 - Motylki zorganizowanie „kącika pamiątek”- zgromadzenie informacji, pamiątek o naszym mieście: widokówek, zdjęć, albumów, książek, informatorów, folderów…, oglądanie ich

ü  6.05 - Motylki  Spacer edukacyjny po najbliższej okolicy: Rogatka wrocławska- przekazanie krótkiej informacji o niej; nawiedzenie najstarszych cmentarzy: ewangelicko-augsburskiego „Góry Luterkiej”, katolickiego, prawosławnego

ü  06. 05.- 4 latki-  zajęcia otwarte dla rodziców pt. „Razem w Kaliszu” przygotowane przez nauczycielki. W trakcie tych zajęć dzieci wspólnie z rodzicami wykonały rodzinny album naszego miasta, kolorowały herb miasta oraz wzięły udział w turnieju wiedzy o Kaliszu. Rodzice przygotowali na tę okazję dużo pomocy – wycinków, zdjęć, widokówek potrzebnych do wykonania ich własnego albumu.

ü  8.05- 5 latki-  Spacer edukacyjny po najbliższej okolicy: Rogatka  wrocławska- przekazanie krótkiej informacji o niej; nawiedzenie najstarszych cmentarzy: ewangelicko-augsburskiego „Góry Luterkiej”, katolickiego, prawosławnego

ü  8.05 -  Motylki Wycieczka edukacyjna po Kaliszu- Most Kamienny, wyjaśnienie nazwy; Ratusz- zwiedzanie wieży ratuszowej z przewodnikiem, podziwianie widoków z góry. Rozbudzanie zainteresowań własną miejscowością. Oglądanie zgromadzonych widokówek przedstawiający rynki różnych miast- porównywanie ich wyglądu,  podobieństwa i różnice.

ü  11. 05 5 latki Wizyta u Prezydenta Miasta Kalisza Grzegorz Sapińskiego.

ü  13. 05.- 4 latki wycieczka do Rezerwatu Archeologicznego na kaliskim Zawodziu, przy współpracy z tatą Kuby M., który nas oprowadził po skansenie.

ü  21.05 - 5 latki zwiedzanie Katedry św. Mikołaja oraz kościoła oo. Franciszkanów.

ü  22.05 – Motylki Wycieczka edukacyjna do Rezerwatu Archeologicznego Zawodzie, zwiedzanie z przewodnikiem kaliskiego grodziska, staropolskie zabawy. Zapoznanie z legendą „Klątwa Świętego Wojciecha”- „Opowieści czterech jeźdźców…” E. Kor- Walczaka Kolorowanie obrazków, samodzielne próby rysowania Grodu Piastów.

ü  25.05  5 latki spacer ulicami miasta do Parku Miejskiego.

W czerwcu:

ü  01.06.-  4 latki spacer ulicami miasta do Parku Miejskiego.

ü  8.06 -  Motylki Poznawały zabytki naszego miasta cd- Baszta Dorotka- zapoznanie z legendą; park miejski- szukanie najładniejszych drzew, drzew „zabytków”; teatr im. W. Bogusławskiego.  Zebranie informacji, pogadanka, odpowiedzi na pytania dotyczące oglądanych obiektów. Zabawy konstrukcyjne- „Mury obronne z Basztą Dorotką

ü  10.06. 5 latki wizyta w Galerii Amber. Zwiedzanie obiektu, wizyta w kinie.

ü  9-10.06- Motylki Kalisz na mapie Polski i Europy- usytuowanie naszego miasta. Wycieczka po planie Kalisza. Oglądanie zgromadzonych zdjęć z wycieczek po naszym mieście. Przypomnienie, omówienie charakterystycznych budowli, miejsc  Kalisza.

ü  11. 06.- 6 latki- wycieczka do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu; zwiedzanie Kaliskiego Grodu Piastów, gry i zabawy na świeżym powietrzu;

ü  22.06. 5 latki – wycieczka do Centrum Edukacji Las Winiarski (zwiedzanie Nadleśnictwa Winiary)

 

Przedszkolaki, w trakcie trwania projektu odwiedzały ważne instytucje społeczne w naszym mieście:

ü  22.04. 4 latki  wycieczka piesza do Straży Pożarnej w Kaliszu

ü  08. 05. 6 latki- wycieczka do Kaliskiej Straży Miejskiej; zapoznanie z pracą strażnika miejskiego, udział w prelekcji „Bezpieczne wakacje”;

ü  11.05. 4 latki - wycieczka do Straży Miejskiej w Kaliszu;

ü  12.05 -  Motylki Piesza wycieczka do Straży Pożarnej – poznanie pracy strażaków. Zorganizowanie w sali kącika tematycznego. UAM, PWSZ- wyższe uczelnie w naszym mieście. Pomnik M. Konopnickiej- mieszkanki Kalisza, autorki wierszy dla dzieci.

ü  14.05 -  Motylki Spacer do Straży Miejskiej, poznanie pracy omawianej grupy zawodowej. Udział w konkursie plastycznym zorganizowanym na terenie placówki na temat  bezpieczeństwa; jeden z naszych uczestników – Bartek zdobył wyróżnienie.

ü  18. 05. -6 latki  wycieczka do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; zapoznanie z pracą strażaka oraz narzędziami niezbędnymi w ich pracy;

Udział w życiu kulturalnym miasta, promocja przedszkola

 W miarę możliwości, dzieci uczestniczyły w życiu kulturalnym Kalisza (teatr, koncerty, przedstawienia, kawiarnia, cukiernia, lodziarnia).

ü  28.04 – 5 latki – Udział dzieci w Rejonowym Konkursie Piosenki Przedszkolnej (dyplom laureata) 

ü  30.04 - 5, 6 latki Udział zespołu tanecznego w Przeglądzie Małego Artysty

ü  14.05 3-latki wycieczka do kawiarni Rogatka

ü  3-latki wyjście do kaliskiej Pijalni Czekolady. Udział w warsztatach cukierniczych. 

ü  09.06 5,6 latki udział w Przegląd tańca ludowego CKiS

ü  18.06 - Motylki Życie kulturalne w Kaliszu- wyjście na lody.

ü  21.06. 5,6 latki Występy taneczne  dzieci podczas Dni Kalisza (Park Miejski) 

W trakcie trwania projektu dzieciom towarzyszyła duża aktywność plastyczna. Wzbogacało to umiejętności, kształtowało sprawność manualną i utrwalało zdobytą wiedzę na temat miasta np.:

 • W grupach 5 i 6 latków dzieci , posługując się różnymi technikami plastycznymi.wykonały pracę plastyczną pt „Kalisz to moje miasto”. Urządzono w przedszkolu wystawę tych prac. Niektóre z nich podarowano Prezydentowi Miasta.
 • 11.05 -  Motylki wykonały pracę z figur geometrycznych; konkurs budowlany
 •  „Ratusz widziany oczyma dziecka”
 • 21.05.2015r. 4 latki w grupie wykonały pracę plastyczną pt. „Baszta Dorotka” różnymi technikami (collage).

W każdej grupie wiekowej dzieci, wspólnie z rodzicami, wykonały album o Kaliszu. Podczas rodzinnego festynu, organizowanego przez nasze przedszkole, urządzono wystawę wszystkich prac, wykonanych przez rodziców i dzieci, związanych z tematyka projektu „Razem w Kaliszu”.

W trakcie trwania projektu, systematycznie dokonywano jego ewaluacji:

ü  Obserwowano  postawy dzieci w czasie trwania , np: szacunku dla historii  i przyrody miasta.

ü  Dokumentowano  fotograficzne  aktywności  dzieci w czasie zajęć edukacyjnych, wykonywanych zadań, prac, zabaw, wycieczek .

ü  Organizowano wystawy wytworów prac plastycznych, folderów i albumów.

Obserwowane rezultaty:

Dzieci:

 • Identyfikują się z Kaliszem – swoim miastem.
 • Potrafią na miarę swoich możliwości opowiedzieć historię Kalisza i legendę o nim.
 • Znają najważniejsze miejsca, związane z Kaliszem.
 • Okazują szacunek dla środowiska przyrodniczego w mieście. 

Poza tym :

 • Obserwowano duże zadowolenie dzieci i rodziców i radość z wykonanych prac plastycznych.
 • Projekt przyczynił się do większej integracji dzieci, rodziców i personelu przedszkola.
 • Przedszkole nawiązywało współpracę z instytucjami użyteczności publicznej w Kaliszu.
 • Wzrosła promocja przedszkola w mieście.

W roku szkolnym 2015/2016 w przedszkolu nastąpi kontynuacja wdrażania projektu edukacyjnego „Ja i Ty – razem w Kaliszu”

Projekt Edukacyjny

Ja, Ty, razem w Kaliszu cały dokument 

Projekt jest projektem na 3 lata, rozpoczynamy go od kwietnia od części "Razem w Kaliszu" wiecej i potrwa do końca roku szkolnego 

„Entuzjazm dzieci towarzyszący nabywaniu nowych umiejętności z reguły jest jeszcze większy , gdy u ich boku jest ktoś, kto wyraża uznanie i cieszy się z osiąganych postępów. Dodaje im to siły i umacnia ich zdolność oddziaływania na otoczenie oraz rozwijania się przez rozwiązywanie problemów–cechy nazywane w psychologii sprawczością. Dzięki temu dziecko czuje, że coś znaczy ,że potrafi coś osiągnąć.  (HUTHER 2014).

Przedszkole jest miejscem, w którym wszystkie oczy  opiekunów są skupione na dziecku. Tutaj rozpoznaje się jego możliwości, zdolności, zauważa deficyty. Pierwsze można poszerzać, drugie wykorzystywać , dla obu  stwarzać sprzyjające środowisko edukacyjne. Braki   można usuwać i  dawać  dziecku szansę na  ich wyrównanie w indywidualnym tempie.

Uważna obserwacja  w czasie zabaw jest najtrafniejszą diagnozą pedagogiczną.

Dzięki niej - nasze przedszkolaki otrzymują  wsparcie w  rozwoju  . Naszym zadaniem stały  się   teraz zintegrowane działania w każdej grupie dzieci , mające  konkretne i precyzyjnie określone cele: 

 • odkrywanie własnej tożsamości,
 • kształcenie szacunku dla siebie i innych,
 • nabywanie  odwagi i pewności siebie,
 • pozbywanie się lęku i nieśmiałości .

Zauważyłyśmy jak ważne jest poczucie więzi dziecka  z bliskimi osobami w rodzinie,  wiedza o tradycjach, zwyczajach, przodkach , pamiątkach, które charakteryzują odrębność i niepowtarzalność każdego  z nich.

Wiemy również ,że pierwsze  i najważniejsze relacje dziecko nawiązuje z Najbliższymi , ale kolejny etap rozwoju umiejętności społecznych następuje  w przedszkolu, gdy dziecku przychodzi bawić się z innymi, dzielić się  zabawkami ,  współpracować przy wykonywaniu zespołowych zadań,  komunikować z rówieśnikami .

Te doświadczenia dzieci są elementarne i ułatwiają  potem start i gotowość szkolną- na wszystkich 3 poziomach: fizycznym, psychicznym i emocjonalnym.

Dopiero wtedy świat dziecka poszerza się o kolejny obszar: miejsce, w którym mieszka i ten proces poznawania Małej Ojczyzny trwa aż do dorosłości : uważna obserwacja otoczenia i zdobywanie wiedzy o otaczającym świecie. Aktywność społeczna w małych projektach edukacyjnych jest we współczesnym świecie bardzo ważna.

Może dlatego tak wiele przedszkoli realizuje projekty  pt: Jestem małym Europejczykiem.

My postanowiłyśmy przechodzić wraz z dziećmi  kolejne etapy przyrostu kompetencji społecznych -od poznania siebie , wzmocnienia poczucia wartości każdego dziecka jako  istoty niepowtarzalnej do otwarcia się na środowisko społeczne.

Najefektywniejszą metodą stymulowania tych  samodzielnych poszukiwań , uczenia się przez  badanie, doświadczanie jest  projekt edukacyjny, metoda, która uczy aktywnego zaangażowania dzieci w zdobywanie wiedzy,  badanie, tworzenie, samodzielne  wykonywanie zadań.

Do zadań projektowych zostaną zaproszeni rodzice, by stali się aktywnymi współuczestnikami procesu uczenia się własnych dzieci. Przygotowanie map mentalnych, wycieczek, książeczek i albumów o  swojej rodzinie- to zadanie , którego nie sposób wykonać bez zaangażowania  rodziców .

Mamy nadzieję, że dzięki temu długoterminowemu projektowi przyrost wiedzy  i umiejętności  naszych przedszkolaków  będzie  w efekcie końcowym -znaczny , mierzalny i zauważalny .

Istotny jest również fakt, że wszystkie zajęcia , zadania, zabawy i ćwiczenia zostały dobrane tak, by w  ich celach znalazła się również rewalidacja tych dzieci, które wymagają naszej specjalnej uwagi i indywidualnego modyfikowania stopnia trudności zadań .

Projekt składa się z trzech części , które odpowiadają rozwojowi dziecka, poszerzaniu wiedzy o sobie ,  rodzinie, kolegach z przedszkola i mieście.

 

 

W dniach od 1 grudnia 2014 r do 27 stycznia 2015 r. realizowaliśmy wspólnie Projekt Edukacyjny pt. "Boże Narodzenie w naszej rodzinie przedszkolnej" Cały dokument tutaj: doc zdjęcia z realizacji projektu w zakładce wydarzenia lub na facebook :)

                            PROJEKT EDUKACYJNY

Boże Narodzenie w naszej Rodzinie Przedszkolnej

NAZWA PLACÓWKI:  Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek w Kaliszu

 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Święta Bożego Narodzenia są dla wszystkich ludzi a zwłaszcza dla dzieci szczególnym przeżyciem. Najbardziej jednak ekscytujący i absorbujący jest okres przedświąteczny, w którym sprzątamy, dekorujemy, pieczemy pierniczki, robimy zakupy. Po obserwacji dzieci i ich rodziców zauważyłyśmy, że często istota Bożego Narodzenia ginie w tym zabieganiu.

W przedszkolu tak jak w każdej rodzinie dzieci przygotowują się do Świąt. Aby w tym roku mogły cieszyć się i przeżywać tę świąteczną atmosferę przyjścia Zbawiciela na świat w przedszkolu, opracowałyśmy projekt edukacyjny "Boże Narodzenie w naszej rodzinie przedszkolnej" włączając wszystkie dzieci w realizację tego przedsięwzięcia.

 

UCZESTNICY: cała społeczność przedszkolna

TERMIN REALIZACJI: 01. XII. 2014 - 27. I. 2015 r.

 

CELE OGÓLNE:

– poznanie tradycji i zwyczajów świątecznych oraz ukazanie piękna Świąt Bożego Narodzenia

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

Dziecko:

ü  wyjaśnia tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia,

ü  wypowiada się na temat zwyczajów bożonarodzeniowych w jego rodzinnym domu

ü  wymienia tradycyjne potrawy wigilijne

ü  bierze udział w akcjach charytatywnych na miarę swoich możliwości

ü  zaprojektuje kartkę świąteczną dla rodziców

ü  zgodnie pracuje w grupie, integruje sie z nią

ü  bierze udział w Jasełkach, oraz w przygotowaniu rekwizytów, dekoracji świątecznych,

ü  składa życzenia, dzieli się opłatkiem,

ü  śpiewa kolędy,

ü  wymienia składniki potrzebne do pieczenia pierników,

ü  przeżywa radość ze wspólnego działania

 

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez różne formy przygotowania, planowania, współpracy. Projekt będzie realizowany poprzez wspólne przeżywanie wigilii, dzielenie się opłatkiem, działania plastyczne, inscenizacje, galerie prac, wspólne śpiewanie kolęd, wspólne dekorowanie sali i choinki.

Efektem projektu będzie prezentacja prac o tematyce świątecznej, film z Jasełek, galeria zdjęć, dzieci umieją zaśpiewać kilka kolęd, znają cechy charakterystyczne świąt Bożego Narodzenia (szopka, choinka, wigilia, śpiew kolęd, opłatek).