Innowacje

Załącznik nr 6

cały dokument tutaj - doc

 

OPIS ZASAD INNOWACJI :

 

Innowacja pedagogiczna w Publicznym Przedszkolu Sióstr Nazaretanek w Kaliszu

 

1. Tytuł :    „Rodzice – dzieciom; dzieci - rodzicom ”

 

 

2.  Autor innowacji :  Ewa Chmielewska, Mariola Aleksandrzak

 

 

3. Określenie rodzaju innowacji :

 

Innowacja, ze względu na zawartość treściową, jest innowacją metodyczną, a ze względu na zakres – wychowawczą.

 

 

4.  Zakres innowacji :

 

Innowacja obejmuje godziny zajęć wychowania przedszkolnego oraz wspólne działania z rodzicami.

Realizowana będzie na zajęciach wychowania przedszkolnego w oparciu o program Razem w przedszkolu.  

Innowacją zostaną objęte dzieci z grupy 5 – latków oraz rodzice wszystkich przedszkolaków.

Przewidywany czas realizacji innowacji to czas od 5. 05. 2014 r. do 31. 08. 2014 r.

 

5.   Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane:

 

Wprowadzenie innowacji dokonano w wyniku:

a)     Zaobserwowanego braku integracji rodziców z dziećmi

b)     Badań przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej, w której zdiagnozowano problem małego zaangażowania rodziców na rzecz rozwoju dziecka w przedszkolu

c)     Słabej znajomość środowiska społecznego przez dzieci

 

 

b) Cel ogólny:

 

  Kształtowanie postaw otwartości dzieci i rodziców poprzez rozbudzanie zainteresowań środowiskiem społecznym oraz integracja i zaangażowanie rodziców w życie przedszkola.

 

c) Przewiduję się efekty wdrożenia innowacji :

 

    - poprzez wdrożenie innowacji dzieci staną się bardziej otwarte;

    - wzrośnie motywacja rodziców do działań na rzecz rozwoju dziecka w przedszkolu;

    - nastąpi integracja dzieci z rodzicami i społecznością przedszkola

    - nastąpi przyrost podstawowych umiejętności społecznych: dzielenie się, dziękowanie,  

      wzajemne słuchanie, przedstawianie się, prezentowanie

    - rodzice zaangażują się w promowanie zdrowego stylu życia

 

 

d)     Kryteria sukcesu:

 

      - dzieci poznają miejsca pracy rodziców

      - rodzic podejmie inicjatywy na rzecz rozwoju własnego dziecka w przedszkolu (czytanie bajek, elementy zajęć edukacyjnych: plastyczne, techniczne, promujące zdrowie, wycieczki edukacyjne)

      - rodzic wykorzysta swoje zdolności aktorskie na rzecz wspomagania rozwoju emocjonalnego i kulturalnego dzieci

     

6.   ZAŁOŻENIA INNOWACJI - Harmonogram działań

 

Miesiąc maj/czerwiec 2014

Dzień tygodnia (cyklicznie)

Zadanie/

tematyka zajęć

Forma zajęć

Godziny zajęć przedszkolnych

Osoba realizująca

BOHATER TYGODNIA

 

 

Autor innowacji – Ewa Chmielewska

Mariola Aleksandrzak

Poniedziałek

 

„Bohater tygodnia”

Prezentacja zdjęć dotyczących swojej rodziny

30 min

Wtorek

Moje ulubione zabawki – pobawmy się wspólnie

30 min

Czwartek

Talenty moich rodziców

1 godz.

Piątek

Dyplom bohatera

15 min

KRÓLEWNA ŚNIEŻKA –

bajka w wykonaniu rodziców i nauczycieli dla dzieci

 

 

 

 

 

Monika Wieczorek

 

Maj

 

Scenariusz bajki pt Królewna Śnieżka

 

Opracowanie scenariusza

 

 

-

 

Maj

 

 

 

 

 

Przydział ról

 

Każdy rodzic otrzymuje scenariusz, zgodnie z przydzieloną mu rolą – przygotowuje się do odegrania roli

 

 

 

 

-

 

Maj

 

Przygotowanie scenografii

 

 Wykonanie dekoracji, strojów, rekwizytów

 

 

 

 

-

Rodzice oddziałów 4 i 5-latków

 

31 maj

 Wizualizacja bajki w wykonaniu rodziców i nauczycieli

Występ rodziców i nauczycieli

1 godz.

 

RODZINNE ŚWIĘTOWANIE

 

 

Maj

 

 

 

Selekcja gier

i zabaw, służących rozwojowi dziecka.

Zdrowe menu

 

 

 

 

Dostosowanie do wieku dzieci gier i zabaw  

Przygotowanie karty dań, promujących zdrowy styl odżywiania.

 

 

 

 

 

 

 

31 Maj

 

 

Promocja zdrowego stylu życia

„Stół pełen witamin”

 

 

Prezentacja wierszy Tuwima i Brzechwy w wykonaniu dzieci.

 

Aktywne spędzenie czasu wolnego – gry i zabawy ruchowe, angażujące rodziców i dzieci.

– poczęstunek.

 

Recytacja wierszy przez dzieci jako forma podziękowania rodzicom.

 

 

 

 

 

 

             

 

7. Metody pracy.

 

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli i rodziców następującymi metodami:

 • zajęcia dramowe, które pomogą rodzicom i dzieciom wyrazić swoje myśli, uczucia, przeżycia i które kształtują ekspresję słowną, ruchową i mimiczną i które będą uczyć nawiązywania kontaktów i właściwych relacji rodziców z dziećmi.  
 • zabawy muzyczne służące ogólnemu rozwojowi dziecka; rozwijanie aparatu głosowo – ruchowego. Rozbudzanie zainteresowań grą na instrumentach, rozwijanie inwencji twórczej.
 • Prace plastyczno – techniczne z wykorzystaniem różnych technik i różnorodnych materiałów, które usprawniają różne partie mięśni, regulują napięcia, umożliwiają poznanie swoich możliwości i osiąganie sukcesu.
 • pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA - oparta na wielokierunkowej aktywności dziecięcej, łączącej ruch, muzykę, taniec, działania plastyczne i poznawcze.
 • samodzielnych doświadczeń opartą na inicjatywie własnej dziecka (w czasie zabawy, zajęć artystycznych)
 • zadań stawianych dziecku przez nauczyciela, które dziecko rozwiązuje samodzielnie według własnego pomysłu
 • odtwarzania - na przykład podczas nauki wierszy, piosenek, tańca.
 • słowne - do których należą rozmowy, opowiadania, zagadki - rozwijające  procesy poznawcze i poszerzające zasób wiadomości dziecka
 • relaksacja - słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy plastyczne o charakterze rozluźniającym, relaksacja wg E. Jacobsona opierająca sie na wykonywaniu określonych ruchów rękami, nogami, tułowiem, twarzą w celu napinania i rozluźniania kolejnych grup mięśni.

 

 

8.  Formy pracy: indywidualna i zespołowa.

 

9. Sposób prowadzenia ewaluacji działań innowacyjnych :

 

Każde zajęcia będą kończyły się monitorowaniem efektów działań.

Do monitoringu zostaną wykorzystane techniki zdań niedokończonych;

 • dzisiaj na zajęciach poznałem……..,
 • nauczyłem się ……..,
 • podobało mi się……….
 • chciałbym też………..

 

            Wśród rodziców zostanie przeprowadzone badanie ankietowe, którego celem będzie stwierdzenie stopnia satysfakcji rodziców z wprowadzonej innowacji.

            Wyniki badań zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola.