Biblioteczka

Polecamy książkę! 

 

 

„Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole”.

Autorstwa prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej 

Książka Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole to kompendium wiedzy na temat wyrównywania szans edukacyjnych dzieci rozpoczynających naukę w szkole.

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli i rodziców, którzy chcą zapewnić dziecku lepsze szanse edukacyjne. Jest to źródło wiedzy przydatnej do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi, które nie osiągnęły jeszcze pełnej gotowości do podjęcia nauki w klasie pierwszej.

Pozycja ma charakter przystępnie napisanego podręcznika. Zawiera psychologiczne i pedagogiczne podstawy oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowemu. Prezentowane zajęcia z dziećmi opracowane są tak, aby można je realizować w domu, w przedszkolu, a także w szkole.